Rekrutacja

Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2019/2020

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz na rok szkolny 2019/2020 - otwórz

Zarządzenie Nr 45/VIII/2019 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz na rok szkolny 2019/2020 - otwórz

Załącznik do Zarządzenie  Nr 45/VIII/2019 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz na rok szkolny 2019/2020 - otwórz

Kryteria pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego określone w Ustawie z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. 2018 poz.996) - otwórz

Uchwała Nr III /17/2018  Rady Miasta Zgierza z dnia 20 grudnia  2018 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz - otwórz

Kontynuacja pobytu dziecka w przedszkolu w roku szkolnym 2019/2020 - otwórz

Deklaracja kontynuacji pobytu dziecka w przedszkolu w roku szkolnym 2019/2020 - otwórz

Wypełnioną i podpisaną deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego należy złożyć w przedszkolu, w terminie 22.02.-28.02.2019r. Niezłożenie deklaracji w tym terminie spowoduje konieczność ponownego ubiegania się o miejsce w przedszkolu w rekrutacji zasadniczej.

Ogłoszenia dotyczące rekrutacji

W dniu 19 lutego br. o godz.16.00 odbędzie się zebranie informacyjne z dyrektorem przedszkola dla rodziców/opiekunów dzieci kandydujących do Miejskiego Przedszkola nr 8 na rok szkolny 2019/2020.

Zebranie z rodzicami dzieci przyjętych do Miejskiego Przedszkola nr 8 odbędzie się  28 maja 2019r. o godz. 17.00

Zajęcie adaptacyjne dla dzieci przyjętych w toku rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 odbędzie  5 czerwca 2019r w godz. 15.30 - 16.30.

 

Nabór przez internet:

 https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/zgierz

 

   

Zapisy do przedszkola

Rekrutacja dzieci na nowy rok szkolny odbywa się corocznie, w terminie określonym przez organ prowadzący przedszkole.

Zapisu dziecka można dokonać także w trakcie roku szkolnego, jeżeli placówka dysponuje wolnymi miejscami. Więcej informacji na temat zapisów można uzyskać u dyrektora przedszkola.