Zajęcia dodatkowe

ROK  SZKOLNY  2019/2020

Wszystkie zajęcia dodatkowe są bezpłatne.

 

RYTMIKA

Rytmika to zajęcia rozwijające u dzieci zdolności nie tylko muzyczne, ale przede wszystkim kształtujące procesy psychiczne i fizyczne. Ćwiczenia wzmacniają koncentrację, pewność ruchową i emocjonalną, wyrabiają koordynację słuchowo-ruchową.
Zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu, we środy, w godz. 9.30 - 11.00 (0,5 godz. w każdej grupie).
Prowadzenie zajęć: Marta Bołdowska, instruktor rytmiki

      

JĘZYK  ANGIELSKI

Zajęcia dla dzieci z grup I, II  i  III.
Spotkania językowe mają na celu osłuchać dzieci z językiem obcym, przybliżyć kilkadziesiąt słówek ( zabawy w języku angielskim, rymowanki, piosenki) i zachęcić do systematycznej nauki języka w latach późniejszych.
Odbywają się 2 razy w tygodniu.

     

INDYWIDUALNA TERAPIA LOGOPEDYCZNA

Logoterapia ma na celu:
- usuwanie wad i zaburzeń mowy
- stymulowanie kompetencji językowych w zakresie fonetycznym, leksykalnym i    gramatycznym
- usprawnianie aparatu artykulacyjnego, fonacyjnego i oddechowego
- stymulowanie rozwoju słuchu fonematycznego
Zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu 

 
 

 GIMNASTYKA KOREKCYJNA Z ELEMENTAMI INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Podczas zajęć dzieci podnoszą ogólną sprawność fizyczną, rozwijają koordynację ruchową i usprawniają motorykę. Celem zajęć gimnastyki korekcyjnej jest przede wszystkim wyrabianie u dziecka nawyku prawidłowej postawy ciała oraz korekcja istniejących i przeciwdziałanie powstawaniu wad postawy.
Zajęcia dla dzieci z grup I, II, III.
Zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu.
Prowadzenie zajęć: Karolina Kubacka, nauczyciel terapii ruchowej  z gimnastyką kompensacyjno - korekcyjną, instruktor integracji sensorycznej

       

 

 

RELIGIA

Katecheza dla dzieci w grupie "Tygryski" odbywa się:
poniedziałki od 14.30 do 15.00
piątki od 14.30 do 15.00
Prowadzenie zajęć - Maria Mempel, nauczyciel katecheta