Koncepcja, programy

KONCEPCJA, PROGRAMY

Koncepcja rozwoju Miejskiego Przedszkola nr 8

PRZEDSZKOLNY  ZESTAW  PROGRAMÓW       

Zatwierdzone do realizacji w przedszkolu programy są zgodne   z podstawą programową

PROGRAM PODSTAWOWY

"Wokół przedszkola" - W. Żaba - Żabińska, M. Kwaśniewska, J. Ledzion

PROGRAMY UZUPEŁNIAJĄCE

"Akademia przedszkolnych zawodów" program preorientacji zawodowej, autor: Donata Reczulska (program własny)

"Jestem sobie przedszkolaczek" – program adaptacyjny, autor: Elżbieta Ostachowicz (program własny)

"Młody przyjaciel książki" - program koła czytelniczego, autor:  Barbara Bogusławska (program własny)

"Bezpieczne dziecko" program wychowawczy przedszkola, autor: Rada Pedagogiczna Miejskiego Przedszkola nr 8 (program własny)

                                                                    

KOŁA ZAINTERESOWAŃ

Koło plastyczne "Zaczarowany ołówek"

Koło teatralno -taneczne

Koło gier planszowych

Koło czytelnicze "Młody przyjaciel książki"