Koła zainteresowań

"Spotkania z grami planszowymi"

Koło "Spotkania z grami planszowymi" - realizacja co dwa tygodnie, po godzinie 13 w grupie Biedronek. Prowadzone jest przez panią Dorotę Glicę.
Gry planszowe są wspaniałą formą rozrywki, ale także wspomagają rozwój intelektualny, integrują grupy rówieśnicze i uczą tworzyć oraz zacieśniać więzy międzyludzkie. Łączą pokolenia oraz uczą kontroli zachowania i emocji. Dzięki grom członkowie rodziny mogą zobaczyć swoich bliskich  w innej perspektywie i rolach, poznać swoje mocne i słabe strony, przekonać się, jakie mają poczucie humoru, z czego śmieją się dzieci, a z czego dorośli. Wspólne granie zbliża i uczy bycia ze sobą. Pozwala zbudować lub odbudować dobre relacje oparte na ciepłych i pozytywnych emocjach. W trakcie wspólnego spędzania czasu dzieci rozwijają umiejętności interpersonalne, uczą się wspólnego grania i współdziałania, uczą przestrzegania reguł oraz przewidywania i podejmowania decyzji.

 

Koło taneczne "Skaczące pchełki"

Koło taneczne "Skaczące pchełki" - realizacja w każdy poniedziałek w grupie Żabek. Prowadzone jest przez panią Martę Turczyńską.
Tworząc koło zainteresowań zajęcia ruchowo – taneczne „Skaczące pchełki” wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom dzieci i ich rodziców mając świadomość, iż najważniejszym obowiązkiem nauczyciela – wychowawcy uczącego w przedszkolu jest zapewnienie swoim podopiecznym całodziennego psychofizycznego bezpieczeństwa. Ważnym zadaniem podczas wykonywanych ćwiczeń, zadań jest koncentracja uwagi,dbanie o bezpieczeństwo.
Podczas zajęć dzieci uczestniczą aktywnie w zabawach ruchowych, gimnastycznych, śpiewają piosenki wraz z gestykulacją - ruch ciałem.

 

"Zaczarowany ołówek"

Koło plastyczne "Zaczarowany ołówek"- realizacja co dwa tygodnie, po godzinie 13 w grupie "Tygrysków". Prowadzone jest przez panią Donatę Reczulską.
Zajęcia odbywają się w małych zespołach. Biorą w nich udział dzieci nie tylko szczególnie uzdolnione ale wszystkie chętne, które wykazują zainteresowania plastyczne. W każdym dziecku bowiem tkwią możliwości twórcze. Dzieci mają możliwość aktywnego poznawania różnorodnych technik plastycznych, które trudno byłoby realizować podczas zajęć z całą grupą.

 

"Mali Aktorzy"

Koło teatralne "Mali Aktorzy" realizacja co dwa tygodnie, po godzinie 13 w grupie w grupie Żabek. Prowadzone jest przez panią Agnieszkę Głowacką.
Zabawa w teatr jest jednym ze sposobów wychowywania dzieci. Daje możliwość spontanicznej zabawy z rówieśnikami, oderwania od rzeczywistości. Rozwija umiejętność współdziałania, podporządkowania się i obcowania z innymi. Dzięki kontaktom ze sztuką dziecko rozwija myślenie, inteligencję, wyobraźnię, poznaje skutki zachowań bohaterów, wnika w ich przeżycia. Dziecko styka się z normami społecznymi, wartościami, bohaterami pozytywnymi i negatywnymi.
Wczesne kontakty ze sztuką zachęcają do własnej twórczości. Małe dziecko śpiewa, tańczy, gra, ponieważ ma taką potrzebę. Zabawa w teatr jest czymś bardzo naturalnym, zapewnia dziecku prawidłowy rozwój. Zabawa w role służy zaspakajaniu wewnętrznej potrzeby przyjmowania przez dziecko roli dorosłego.