Oferta

Jesteśmy przedszkolem z tradycjami i równocześnie otwarci na wszelkie nowości sprzyjające rozwojowi dzieci. Nasza oferta edukacyjna to sprawdzone i uznane metody pracy z dziećmi              w zakresie wszechstronnego przygotowania do nauki szkolnej. Wykorzystujemy metody pracy         z dzieckiem  klasyczne i kreatywne: metoda Dobrego Startu, metoda Rocławskiego, metoda Glenna Domana, metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, metoda Labana, metoda Kniessów i wiele innych. Współpracujemy z wieloma instytucjami wspierającymi nasze działania: Centrum Kultury Dziecka, Miejska Biblioteka, szkoły podstawowe, domy kultury, kina i teatry w Łodzi.