Organizacja

Przedszkole jest czynne od 1 września do 31 sierpnia, z przerwą wakacyjną, podczas której dzieci mogą korzystać z opieki placówki pełniącej  dyżur.

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach   6.30 - 17.00.

 

ORGANIZACJA  PRACY  W  ROKU SZKOLNYM  2019/2020

GRUPY

Grupa  I "Biedronki" - dzieci 3 i 4-letnie
Oddział czynny w godzinach 8.00-15.30
Nauczycielki: Dorota Glica, dyrektor Elżbieta Michalska

Grupa  II "Żabki" - dzieci 4 i 5-letnie
Oddział czynny w godzinach 6.30-17.00
Nauczycielki: Agnieszka Głowacka, Marta Turczyńska

Grupa III "Tygryski" - dzieci 5 i 6-letnie
Oddział czynny w godzinach 8.00-16.00
Nauczycielki: Danuta Reczulska, Jadwiga Korzekwa

 

Ramowy rozkład dnia
Grupa I "Biedronki" - dzieci 3 i 4-letnie

8.00 - 8.30 – Schodzenie się dzieci. Zajęcia opiekuńcze. Inicjowanie rozmów z dziećmi, zabawy dowolne – stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo – stymulującym oraz z dziećmi zdolnymi. Poranne zabawy ruchowe, zabawy integracyjne, manipulacyjne, konstrukcyjne. Przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe, higieniczne i samoobsługowe w łazience.

8:30 – 9:00 – Śniadanie. Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz dbałość o zdrowie. Pełnienie dyżurów przy posiłku.

9:00 – 9:45 – Realizacja zajęć edukacyjno – wychowawczych z całą grupą w oparciu o podstawę programową, organizowanie zabaw twórczych, ruchowych zgodnie z tematyką zajęć, język angielski, zestawy zabaw ruchowych, pojedyncze zabawy ruchowe.

9:45 – 10:45 – Swobodne zabawy dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela, zabawy rozwijające kreatywność dzieci (badawcze, tematyczne), zabawy wspierające rozwój dziecka.

10:45 – 11:45 – Czynności samoobsługowe przed wyjściem (nauka ubierania się, wiązania sznurowadeł, zapinania guzików). Zabawy swobodne w ogrodzie, zajęcia ruchowe, wycieczki, spacery.

11:45 – 12:00 – Przygotowanie do obiadu. Czynności samoobsługowe.

12:00 – 12:30 – Obiad. Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami. Kulturalne zachowanie się przy stole. Pełnienie dyżurów przy posiłku.

12:30 – 13:00 – Zabiegi higieniczne. Relaks, słuchanie bajek, zabawy i ćwiczenia oddechowe, elementy muzykoterapii.

13:00 – 14:15 – Praca indywidualna, zajęcia wspomagające, zajęcia rozwijające zainteresowania, pobyt na świeżym powietrzu, koło zainteresowań.

14:15 – 14:45 – Czynności przygotowawcze do podwieczorku. Podwieczorek. Pełnienie dyżurów przy posiłku.

14:45 – 15.30 – Zabawy inspirowane przez dzieci, ćwiczenia utrwalające, zabawy edukacyjne, konstrukcyjne, manipulacyjne, plastyczne na zróżnicowanym poziomie. Porządkowanie sali. Rozchodzenie się dzieci.

 

Ramowy rozkład dnia
Grupa II "Żabki" - dzieci 4 i 5-letnie

6.30 – 8:30 – Schodzenie się dzieci. Zajęcia opiekuńcze. Inicjowanie rozmów z dziećmi, zabawy dowolne – stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo – stymulującym oraz z dziećmi zdolnymi, zabawy integrujące grupę. Zabawy konstrukcyjne, dydaktyczne, badawcze. Zabawy ruchowe przy muzyce, poranne ćwiczenia gimnastyczne. Przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe, higieniczne i samoobsługowe w łazience.

8:30 – 9:00 – Śniadanie. Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz dbałość o zdrowie. Pełnienie dyżurów przy posiłku.

9:00 – 10:00 – Realizacja zajęć edukacyjno – wychowawczych z całą grupą w oparciu o podstawę programową, organizowanie zabaw twórczych, ruchowych zgodnie z tematyką zajęć, język angielski, zestawy ćwiczeń gimnastycznych.

10:00 – 11:00 – Swobodne zabawy dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela, zabawy rozwijające kreatywność dzieci (badawcze, tematyczne), zabawy wspierające rozwój dziecka.

11:00 – 11:45 – Czynności samoobsługowe przed wyjściem. Zabawy swobodne w ogrodzie, zajęcia ruchowe, wycieczki, spacery.

11:45 – 12:00 – Przygotowanie do obiadu. Czynności samoobsługowe.

12:00 – 12:30 – Obiad. Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami. Kulturalne zachowanie się przy stole. Pełnienie dyżurów przy posiłku.

12:30 – 13:00 – Relaks, słuchanie bajek, zabawy i ćwiczenia oddechowe, elementy muzykoterapii.

13:00 – 14:15 – Praca indywidualna i grupowa z dziećmi, zajęcia rozwijające i stymulujące wszechstronny rozwój dziecka. Zabawy swobodne przy niewielkim udziale nauczyciela. Pobyt na świeżym powietrzu, zabawy w sali, zajęcia dodatkowe, koło zainteresowań.

14:15 – 14:45 – Czynności przygotowawcze do podwieczorku. Podwieczorek. Pełnienie dyżurów przy posiłku.

14:45 – 17.00 – Zabawy inspirowane przez dzieci, zabawy edukacyjne, konstrukcyjne, manipulacyjne, plastyczne na zróżnicowanym poziomie. Praca w grupach na zróżnicowanym poziomie. Zabawy i ćwiczenia utrwalające.  Porządkowanie sali. Rozchodzenie się dzieci.

 

Ramowy rozkład dnia
Grupa III "Tygryski" - dzieci 5 i 6-letnie

6:30 – 8:30 – Schodzenie się dzieci. Zajęcia opiekuńcze. Inicjowanie rozmów z dziećmi, zabawy dowolne – stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo – stymulującym oraz z dziećmi zdolnymi, zabawy integrujące grupę. Zabawy konstrukcyjne, dydaktyczne, badawcze. Zabawy ruchowe przy muzyce, poranne ćwiczenia gimnastyczne. Przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe, higieniczne i samoobsługowe w łazience.

8:30 – 9:00 – Śniadanie. Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz dbałość o zdrowie. Pełnienie dyżurów przy posiłku.

9:00 – 10:00 – Realizacja zajęć edukacyjno – wychowawczych z całą grupą w oparciu o podstawę programową, organizowanie zabaw twórczych, ruchowych zgodnie z tematyką zajęć, język angielski, zestawy ćwiczeń gimnastycznych.

10:00 – 11:00 – Swobodne zabawy dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela, zabawy rozwijające kreatywność dzieci (badawcze, tematyczne), zabawy wspierające rozwój dziecka.

11:00 – 11:45 – Czynności samoobsługowe przed wyjściem. Zabawy swobodne w ogrodzie, zajęcia ruchowe, wycieczki, spacery.

11:45 – 12:00 – Przygotowanie do obiadu. Czynności samoobsługowe.

12:00 – 12:30 – Obiad. Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami. Kulturalne zachowanie się przy stole. Pełnienie dyżurów przy posiłku.

12:30 – 13:00 – Relaks, słuchanie bajek, zabawy i ćwiczenia oddechowe, elementy muzykoterapii.

13:00 – 14:15 – Praca indywidualna i grupowa z dziećmi, zajęcia rozwijające i stymulujące wszechstronny rozwój dziecka. Zabawy swobodne przy niewielkim udziale nauczyciela. Pobyt na świeżym powietrzu, zabawy w sali, zajęcia dodatkowe, koło zainteresowań.

14:15 – 14:45 – Czynności przygotowawcze do podwieczorku. Podwieczorek. Pełnienie dyżurów przy posiłku.

14:45 – 16:00 – Zabawy inspirowane przez dzieci, zabawy edukacyjne. Praca w grupach na zróżnicowanym poziomie. Zabawy i ćwiczenia utrwalające.  Porządkowanie sali. Rozchodzenie się dzieci.