Kadra

   DYREKTOR:

   Elżbieta Michalska
   nauczyciel dyplomowany,
   mgr Pedagogiki Wieku Dziecięcego,
   dodatkowe specjalizacje:
   - logopedia ogólna,
   - diagnoza i terapia pedagogiczna,
   - organizacja i zarządzanie oświatą

   RADA PEDAGOGICZNA:

   Donata Reczulska
   nauczyciel dyplomowany,
   mgr Pedagogiki Wieku Dziecięcego

   Dorota Glica
   nauczyciel mianowany,
   mgr Pedagogiki Wieku Dziecięcego
   dodatkowa specjalizacja:
   - logopedia ogólna

   Agnieszka Głowacka
   nauczyciel mianowany,
   mgr Pedagogiki Wieku Dziecięcego

  Jadwiga Korzekwa
   nauczyciel mianowany
   mgr Zintegrowanej Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej


   Marta Turczyńska
   nauczyciel mianowany
   mgr Pedagogiki Wieku Dziecięcego
   dodatkowa specjalizacja: 
   Informatyka i Technologia Informacyjna dla Nauczycieli

   Agnieszka Rutkowska
  
nauczyciel języka angielskiego

   Maria Mempel

   nauczyciel religii

 

   PRACOWNICY ADMINISTRACJI

   GŁÓWNA  KSIĘGOWA - Ewa Świderek

   SAMODZIELNY REFERENT - Iwona Majczyna

  

   PRACOWNICY OBSŁUGI

   POMOC NAUCZYCIELA - 1

   KUCHARKA - 1

   POMOC KUCHENNA - 1

   WOŹNA - 2

   ROBOTNIK DO PRAC LEKKICH - 1