Rada Rodziców

W Miejskim Przedszkolu nr 8 w Zgierzu działa Rada Rodziców, która jest organem społecznym  i stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola. Kompetencje i zadania Rady Rodziców określa regulamin.

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020

   Przewodnicząca:

  •    Anna Sawicka

   Komisja rewizyjna:

  •    Justyna Kamińska

   Członkowie

        Katarzyna Bochniak