Podziękowania

Rok szkolny 2018/2019

Dyrektor, Rada Pedagogiczna i wszyscy pracownicy przedszkola składają serdeczne podziękowania  Rodzicom za bezinteresowną pomoc, życzliwość i wsparcie , które pomagają nam realizować nasze plany a dzieciom dać uśmiech, radość i bezpieczeństwo.

Pragniemy podziękować w szczególności:

Panu Mariuszowi Baczyńskiemu za pomoc w montowaniu tablic korkowych w korytarzu przedszkolnym.

Pani Dorocie Romanowicz za podarowanie sprzęty kuchennego.

Serdecznie dziękujemy Rodzicom z grupy Żabek i Biedronek za zakup wykładziny do sali dydaktycznej.

Gorąco dziękujemy w imieniu dzieci wszystkim Rodzicom, którzy podarowali piękne, kolorowe zabawki do ogrodu przedszkolnego.

Ogromne podziękowania składamy wszystkim Rodzicom za hojność i pomoc w ukwieceniu ogrodu przedszkolnego.

Specjalne podziękowania dla wszystkich Rodziców, Babć, Dziadziusiów i przyjaciół przedszkola za nieodpłatne przekazywanie zabawek, książek, owoców i wszelkich darów wspomagających pracę w przedszkolu i przynoszącym naszym dzieciom radość, zdrowie i zabawę.