Opłaty

 

 Komunikat dotyczący opłat za przedszkole, obowiązuje od 1 stycznia 2019r.otwórz

 

Opłaty za przedszkole należy wnosić  do 12 dnia każdego miesiąca.

Dane do przelewu

Miejskie Przedszkole Nr 8
ul. Łódzka 86
95-100 Zgierz
BANK SPÓŁDZIELCZY W  ZGIERZU - NUMERY KONT


Opłata za pobyt
25 8783 0004 0021 6443 2000 0003
Opłata za wyżywienie
14 8783 0004 0021 6443 2000 0007

w tytule opłaty proszę wpisać tylko imię i nazwisko dziecka

 

Dzienna stawka żywieniowa

Trzy posiłki (śniadanie, obiad, podwieczorek) - 7 zł.
Jeden posiłek (obiad) - 3,50zł,  dwa posiłki ( śniadanie i obiad) - 5,60zł

Dzienna stawka żywieniowa nie jest naliczana
w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu.

Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu

Dla dzieci wieku od 3 do 5 roku życia opłata wynosi 1 zł za jedną godzinę pobytu dziecka w przedszkolu w czasie wykraczającym poza realizację podstawy programowej.

Dla dzieci 6 - letnich pobyt w przedszkolu jest bezpłatny.

Podstawa prawna

UCHWAŁA NR XLIV/575/18 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 23 stycznia 2018 r. opublikowane: Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z dnia 13 lutego 2018r. poz. 704 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz przedszkolach publicznych

 Podstawa programowa jest realizowana w w godzinach od 8.00 do 13.00